Slavnost svěcení sokolského praporu

29. 5. 1871místo

u Červeného kostela čelem k tehdejšímu divadlu na Veveří


charakteristika

Slavnost svěcení (rozvinutí) sokolského praporu v Brně se stala manifestací české národní hrdosti. Účastnili se jí zástupci 50 jednot českých a 14 jednot moravských a 30 000 lidí tvořilo obecenstvo.
Sokolský průvod kráčel v tento den středem města z Křenové ulice, Kolištěm, Kobližnou ulicí, přes náměstí Svobody na Žerotínovo náměstí, kde byla postavena tribuna pro hosty a hodnostáře a kde se slavnost konala.


účastníci

zajímavosti

Odpoledne se konala pěvecká zábava a večer v lužáneckém sále ples s ohňostrojem za účasti asi 5 000 osob.
Účast na slavnosti odmítl starosta Brna Christian d’Elvert s odůvodněním, že Brno je město německé a on jako jeho představitel se nemůže účastnit slavnosti slovanské.
Při rozvinutí praporu došlo k zlomení žerdi praporu pod tíhou fáborů a věnců - bylo to vykládáno jako neblahé znamení.


poznámka

Průvod otvírala vojenská hudba, za ním banderium 60 Hanáků, pak Sokol pražský, za ním zástupci ostatních jednot českých a moravských. Skoro všechny jednoty měly své prapory.
Na konci kráčel Sokol brněnský s trubačským sborem a praporeční četou, doprovázející s banderiem zastřený prapor a matku praporu v šestispřežním voze a 12 kmoter v šesti kočárech. Za nimi pochodovaly pěvecké a studentské spolky, deputace čtenářských, živnostenských, hospodářských spolků aj. Průvod uzavírala banderia z Jedovnic, Klobouk, Židlochovic, Slavkova a Ořechova.
Po sborovém zpěvu chorálu "Kdož jste Boží bojovníci" odevzdala matka praporu prapor starostovi. Starosta brněnského Sokola Florián Zedník ve své řeči shrnul význam slavnosti takto: "Účastenství vaše při dnešní slavnosti dalo jí krásný vyšší význam, jsouc novým důkazem, že kde Moravan stojí, tam i chrabrý bratr Čech a bodrý Slezan jest. Dnešní slavnost jest novou zárukou spojitosti a nerozlučnosti jednotlivých částí koruny svatováclavské, kterou my všichni ctíme jako posvátný znak jednoty našeho národa."
Poté matka praporu a 12 kmoter zatlouklo do žerdi praporu hřeby s hesly: ráznost, odvaha, chrabrost, vytrvalost, nadšenost, svornost, otužilost, upřímnost, ostražitost, ušlechtilost, volnost, bratrství, vše pro vlast - nato byl prapor rozvinut.
osoby

Egbert Belcredi
politik František Brzobohatý
spoluorganizátor slavnosti Christian d’Elvert
slavnosti se nezúčastnil Josef Fanderlik
významný pracovník brněnského Sokola Ctibor Helcelet
zakladatel brněnského Sokola
další osoby (5)...


související odkazy


Aktualizováno: 10. 07. 2018