Návštěva rumunského krále Carola II. v Brně

1. 11. 1936


ulice

Dominikánské náměstí
ukončení návštěvy Lažanského náměstí + Švehlova (Lažanskýplatz + Švehlagasse)
zahájení návštěvy, přehlídka čestné jednotky


místo

charakteristika

Rumunský král Carol II. spolu s prezidentem ČSR Dr. Edvardem Benešem a členy doprovodu navštívili Brno. Do Brna přijel konvoj automobilů ze zámku v Židlochovicích, kde oba státníci nocovali.
Návštěva v Brně trvala fakticky necelou hodinu: příjezd do Brna stanoven na 11.10 hodin, kdy konvoj přijel na Lažanského náměstí. Zde oba státní představitelé vystoupili. Vojenská hudba zahrála státní hymny, poté oba vykonali přehlídku čestného oddílu.
Po krátkém setrvání v budově zemského úřadu odjeli hosté přes ulici Dra Rašína, náměstí Svobody a Zámečnickou ulici na Dominikánské náměstí na Novou radnici. Před budovou radnice je přivítal starosta Brna, krátce setrvali v radniční budově a v 11.50 hodin odjel konvoj automobilů přes náměstí Svobody, Masarykovu ulici na Wilsonovo náměstí. Odjezd královského vlaku byl stanoven z Horního (dnes Hlavní) nádraží ve 12.00 hodin.


účastníci

Carol II., rumunský král,
Michal, rumunský princ,
Dr. Edvard Beneš, prezident ČSR,
členové doprovodu rumunského krále,
členové vlády ČSR,
Ing. Rudolf Spazier, starosta města Brna,
význačné osobnosti země Moravskoslezské a Zemského hlavního města Brna,
představitelé státních institucí,
Richard Körner, místopředseda Československo-rumunské společnosti
členové spolků a organizací, obyvatelé Brna


zajímavosti

Návštěva Brna byla součástí státní návštěvy rumunského krále v ČSR, která se uskutečnila ve dnech 28. 10. – 1. 11. 1936.


poznámka

Zvláštní vlak Jeho Veličenstva krále Carola II. vstoupil na hranice republiky v Halmei 27. 10. 1936 v 17.00 hodin. Po trase Královo nad Tisou - Čop - Slovenské Nové Mesto - Košice - Spišská Nová Ves - Poprad - Štrba - Vrútky - Žilina - Čadca - Český Těšín - Bohumín - Hranice (jízda po dluhonické spojce) - Olomouc - Česká Třebová - Pardubice - Kolín přijel 28. 10. 1936 v 9.15 hodin do Prahy na Wilsonovo nádraží.

Z Prahy Carol II. odjel v pátek 30. 10. ve večerních hodinách svým královským vlakem na Moravu. V ranních hodinách 31. 10. přijel vlak na nádraží do Rajhradu, odkud hosté odcestovali automobily do zámku v Židlochovicích. Část družiny krále Carola II. se zde účastnila honu (král Carol, princ Michal, ministr zemědělství vlády ČSR Josef Zadina, kancléř prezidenta republiky dr. Přemysl Šámal a další osobnosti). Hon se konal v bažantnici v katastrálním území obce Nosislav (z Nosislavi směrem na Moutnice). Bažatnici se od té doby říká „Rumunská bažantnice“.
Druhá skupina rumunských hostů automobily odjela do Brna, kde v časovém úseku od 10.30 do 12.00 hodin navštívili Čs. Zbrojovku a Královopolskou strojírnu. Poté setrvali v budově zemského úřadu do 15 hodin, kdy se vrátili do Židlochovic. Ve večerních hodinách se obě skupiny spojily, sem přijel také prezident Beneš a oba představitelé spřátelených států v zámku přenocovali.
Následující den, 1. listopadu, proběhla za velmi přísných bezpečnostních opatření návštěva obou státníků v Brně. Odtud odjeli společně ve zvláštním vlaku rumunského krále do Bratislavy, kde státní návštěva týž den skončila.
O zajištění osobní bezpečnosti hlav obou států a jejich doprovodu, zajištění klidu a pořádku a péči o to, „aby skutečné přijetí hlav obou států obyvatelstvem Zemského hlavního města Brna bylo co nejokázalejší“, pečovalo více než 1 400 členů uniformovaných bezpečnostních orgánů, 255 členů neuniformované stráže, přes 1000 pořadatelů z řad spolků (Sokol, Orel, hasičstvo, střelecké spolky atd.) aj.
Trasa byla zajišťována z hlediska bezpečnosti již několik dní předem (v týdnu od 25. října sledovány příjezdy cizích státních příslušníků do Brna, revidovány byly domy po trase návštěvy, správci a majitelé domů a bytu byli zvláštní vyhláškou upozorněni na zákaz ubytovávání osob, které dostatečně neznají atd.).
Další vyhláškou upozorněno obecenstvo, že nesmí při průjezdu obou státníků házet květiny, totéž platí o předávání petic atp. Platil přísný zákaz fotografování a filmování, s výjimkou vybraných novinářů se speciálně vydanými průkazy. Výzdoba: povoleny prapory v barvách městských, zemských a státních, výslovně uvedeno, že „z důvodu veřejného klidu a pořádku nelze trpěti a připustiti, aby v Brně byly vyvěšeny prapory v barvách německo-nacionálních, t. j. v barvách černo-červeno-žluté. Samozřejmě nesmí býti trpěny prapory v barvách velkoněmeckých.“
Lékařskou pohotovost a první pomoc zajišťovaly na vhodných místech ambulanční vozy Čs. červeného kříže a Rettungsgesellschaft (celkem 5 stanovišť, vozy vybaveny nosítky, potřebným obvazovým materiálem, léky, přítomen lékař se sanitáři), pohotovost v Úrazové nemocnici a na Chirurgické klinice nemocnice U sv. Anny zajišťovali prof. dr. Novák a dr. Podlaha s asistenty.
Návštěva proběhla bez zvláštních událostí, v pořádku.
osoby

Edvard Beneš
prezident republiky, hostitel návštěvy Richard Körner
zakladatel Československo-rumunské společnosti (jejím jménem vítal rumunského krále) Vladimír Novák
v Úrazové nemocnici zajišťoval pohotovost při návštěvě rumunského krále Josef Podlaha
v nemocnici u sv. Anny zajišťoval pohotovost při návštěvě rumunského krále Rudolf Spazier
starosta města vítal hosty na Nové radnici
další osoby (1)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

Menš


Aktualizováno: 01. 11. 2019