Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2006

30. 1. 2007číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

primátor města Brna Roman Onderka předal na Nové radnici jedenácti laureátům Ceny města Brna pro rok 2006


účastníci

Roman Onderka, primátor města Brna,
oceněné osobnosti,
pozvaní hosté


poznámka

Cenu města Brna za rok 2006 převzali:
- prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (společenské vědy)
- doc. PhDr. Vladimír Bouzek ( sport, in memoriam)
- prof. Ing. Jiří Brauner (technický pokrok)
- Valér Kováč (užité umění)
- prof. MgA. Jiří Kratochvíl (hudba)
- doc. Ladislav Lakomý (dramatické umění)
- PhDr. Josef Smýkal (výchova a vzdělávání)
- Hans Versnel (mezinárodní spolupráce města Brna)
- Mgr. Josef Veselý (žurnalistika a publicistika)
- prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (přírodní vědy)
- Vlastimil Zábranský (výtvarné umění)


události

30. 1. 2024
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2023 24. 1. 2023
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2022 25. 1. 2022
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2021 a udělení Čestného občanství města Brna 7. 9. 2021
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2020 11. 2. 2020
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2019
další události (11)...


osoby

Antonín Bartoněk
jeden z oceněných Vladimír Bouzek
jeden z oceněných (in memoriam) Jiří Brauner
jeden z oceněných Jiří Kratochvíl
jeden z oceněných Ladislav Lakomý
jeden z oceněných
další osoby (4)...


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196


městská část

LucKub


Aktualizováno: 12. 01. 2022