Otevření Arnoldovy vily po rekonstrukci

14. 12. 2023


ulice

číslo orientační

26


katastr

Černá Polecharakteristika

Slavnostní otevření Arnoldovy vily, jejíž rekonstrukce byla zahájena v prosinci 2021, se konalo ve čtvrtek 14. prosince v 10.00 hodin. Stavební a restaurátorské práce probíhaly v rámci projektu nazvaného "Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily". Projekt byl financován díky podpoře grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP v programu Kultura. Celkové náklady na rekonstrukci vyšly na 168,5 milionů korun, přičemž většinu financovalo statutární město Brno (130 milionů). Příspěvek z fondů EHP byl poskytnut v maximální výši 38,5 milionů korun.


účastníci

Viktor Conrad Ronneberg, velvyslanec Norského království,
Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR,
Markéta Vaňková. primátorka města Brna,
Zbyněk Šolc, ředitel MuMB,
další zvaní hosté


zajímavosti

Součástí programu bylo otevření dvou nových expozic situovaných v interiéru vily. První z nich, nazvaná „Genius Loci", byla věnovaná brněnskému staviteli Josefu Arnoldovi (1824-1887), architektuře Černých Polí a stavebnímu vývoji Arnoldovy vily. Druhá expozice, na jejíž přípravě se podílela ŽOB, byla věnována židovské tématice. U příležitosti ukončení projektu byla ve 12.00 hodin uspořádána závěrečná odborná konference MuMB, která představila průběh památkové obnovy a budoucího využití vily.


poznámka

Vila byla postavena v 60. letech 19. století jako jedna z prvních vil zástavby nejstarší vilové kolonie v Černých Polích. Před opravou se nacházela na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Památková obnova stavby si vyžádala specifické přístupy a metody. K nejnáročnějším souborům prací patřilo statické zabezpečení objektu, a to vnější i vnitřní. Specifický restaurátorský zásah si vyžádala soustava krovů a hrázděného zdiva tzv. Arnoldovy věže. Zvýšená pozornost byla věnována autentickým konstrukcím a detailům, nalezeným dekorativním prvkům a jejich dokumentaci v průběhu památkové obnovy a následné prezentaci v nově připravené expozici.

Veřejnosti bude objekt průběžně zpřístupňován v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 prostřednictvím přednášek, komunitních setkání, edukačních programů, zapojování spolků a jiných specifických projektů. Od května by měla být vila k dispozici kompletně i se zahradou, jejíž obnova by měla být dokončena do 30. dubna 2024. Náklady na revitalizaci zahrady přesáhnou 20 milionů korun a budou plně hrazeny z rozpočtu města Brna. Zahrada bude v budoucnu propojena se zahradami vily Tugendhat a vily Löw-Beer.


obrazy

události

14. 12. 2021
Zahájení rekonstrukce Arnoldovy vily


osoby

Josef Arnold
stavitel a první majitel vily Markéta Vaňková
primátorka města Brna


stavby

Arnoldova vila
Drobného 26/299


městská část

PeDro


Aktualizováno: 18. 12. 2023