Internetová encyklopedie dějin Brna

Húskova 2/1123, Psychiatrická léčebna

Psychiatrická léčebna


 • historický název

  Zemský ústav choromyslných, poté Psychiatrická léčebna

 • ulice

  Húskova 2/1123


 • území

  Brno-Černovice


 • stavební vývoj

  Přípravu stavebního programu prvního z velkých areálů ústavů choromyslných na Moravě a zároveň už třetího lůžkového psychiatrického zařízení v Brně svěřil zdravotní referent Zemského úřadu v Brně A. Engel primáři oddělení choromyslných nemocnice u sv. Anny a budoucímu řediteli nového ústavu Josefu Ignáci Čermákovi. Na základě jeho podkladů se pak projekčních prací ujal zemský stavební ředitel Joseph Seifert, jehož plány v roce 1861 upravil Ludwig von Zettl (1821–1891) z vídeňského ministerstva vnitra.

  Ještě téhož roku mohl stavitel Josef Arnold zahájit stavební práce (během kopání základů se našly pozůstatky mamuta, což vyvolalo velký zájem veřejnosti). Základní kámen byl položen 1. 3. 1861, hlavní budova byla dokončena 26. 10. 1863 a už 1. 11. byli do ústavu přeloženi první pacienti z nemocnice u sv. Anny.
  Staveniště bylo zvoleno za městem, na nezastavěné ploše, což umožnilo vybudovat ničím neomezený rozsáhlý komplex budov s 336 lůžky v parku, který upravil Anton Schebanek (1819–1870).
  Vstupní strana areálu proto měří téměř čtvrt kilometru a průčelí hlavní budovy je dlouhé asi 120 m. Tato budova, dokončená v roce 1863, byla koncipována zcela symetricky, s vnitřním nádvořím. Dojem strohé střízlivosti jen umocňují kubické hmoty se střídmou výzdobou, z nichž se vymyká řešení vstupního rizalitu s portálem. Rizalit je zakončen atikovou nástavbou, podobnou jako u hotelu Padowetz, s figurální skupinou a zemským znakem z dílny dodavatele veškerých sochařských a kamenických prací Adolfa Loose st.
  Rovněž vstup představuje Seifertovo oblíbené řešení - trojdílný průjezd se sloupy a pilastry, které nesou plochou klenbu. Hlavní dominantou areálu je však štíhlá věž kaple, vysvěcené sice shodně s celou stavbou, ale s výzdobou dokončovanou po etapách. Okno s cyrilometodějským tématem je dílem brněnského malíře Heinricha Polaczka z roku 1875. Do parku bylo v letech 1881–1885 umístěno ještě několik menších samostatných pavilonů.
  V parku se dnes nacházejí také tři sochy - barokní socha Neptuna před hlavní budovou, pomník císaře Josefa II. a socha Slunce.


 • obrazy

  img18604.jpg img18605.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Černovice


 • významné osoby

  Josef Arnold
  (stavitel, který zahájil stavební práce) Karl Liebscher
  lékař v ústavu Adolf Loos
  dodavatel veškerých sochařských a kamenických prací Joseph Seifert
  provedl projekční práce Gracián Sobotka
  správce ústavu (doloženo v roce 1890)


 • objekty

  A. Húsek
  pamětní deska: Húskova 2/01 císař Josef II.
  pomník: Húskova 2/02 oběti okupace
  pamětní deska: Húskova 2/03 A. Húsek
  pamětní deska: Húskova 2/04 Zemský ústav pro choromyslné (zahájení stavby)
  pamětní deska: Húskova 2/05
  další objekty (2)...


 • události

  25. 10. 1963
  Oslavy u příležitosti 100. výročí založení psychiatrické léčebny v Brně 1. 11. 1863
  Slavnostní otevření Zemského ústavu pro choromyslné v Brně 18. 3. 1861
  Zahájení stavby Zemského ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 26. 05. 2019

Húskova 2 - budova Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Foto: Jiří Trachtulec, 2015 (http://1url.cz/lxCr).