Pohřeb Jana Máši

2. 3. 1933číslo orientační

1


katastr

Brno-městocharakteristika

Pohřeb Jana Máši, bývalého prvního náměstka starosty města Brna, se konal dne 2. března odpoledne z nádvoří Nové radnice. Zde spočívala rakev na vysokém katafalku dekorovaná bohatou zelení.


zajímavosti

čestnou stráž u rakve měli městští zřízenci, hasiči a členové Sokola


poznámka

O 15.00 hod se rozloučil se zesnulým za město starosta Tomeš, který v projevu ocenil zásluhy J. Máši o rozvoj města, dále za Klub občanských stran dr. Jaroušek a za zaměstnance města Brna vrchní ředitel Janík.
Když byla rakev nesena z radnice, hrála hudba zřízenců pouliční dráhy píseň Zasviť mi ty slunko zlaté.
Velký průvod doprovodil pohřební vůz na Wilsonovo náměstí, kde byly zahrány hymny.
Obřady pokračovali v krematoriu, kde promluvil za Svaz národních jednot a Matic olomoucký starosta dr. Fischer, za město Prahu a Národní radu Jan Hejret, za jihomoravské menšiny školní inspektor Řiháček, za národní demokracii senátor Votruba, za rodné město Tišnov starosta Řezáč a další významné osobnosti.
Při obřadech v krematoriu zpíval pěvecký sbor Foerster.prameny, literatura

osoby

František Janík
vrchní magistrátní ředitel Jan Máša
zesnulý Karel Tomeš
starosta města Brna


stavby

Nová radnice
Dominikánské náměstí 1/196
byla zde vystavena rakev J. Máši
Krematorium města Brna
Jihlavská 1/756
konal se zde obřad kremace


městská část

LucKub


Aktualizováno: 03. 10. 2023