Oslavy 150 let Uměleckoprůmyslového muzea v Brně

17. 11. 2023


ulice

číslo orientační

14


katastr

Brno-městocharakteristika

Slavnostní vyvrcholení oslav 150. výročí založení Uměleckoprůmyslového muzea se uskutečnilo v pátek 17. listopadu od 10.00 hodin. U příležitosti oslav byly představeny tři novinky. Jako první byla zahájena výstava "Made by Fire", která představila to nejlepší z českého skla, porcelánu a keramiky. Dále byla ve Votivním sále otevřena nová část stálé expozice nazvaná "Prvních třicet (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl", ve které jsou k nahlédnutí ukázky listin spojených se založením a provozem instituce, stavební plány nebo pohledy do historických expozic na dobových fotografiích. Jako třetí z připravovaných novinek byla otevřena intervence s názvem "Příběhy vyzvednuté z hlubin černého depozitáře" instalovaná v prostorách Black Depa. Jedná se o nové artefakty inspirované díly ze stávající expozice, které vytvořili studenti VŠUP.


zajímavosti

První z akcí uspořádaných v rámci oslav 150. výročí byla vernisáž výstavy "Vrtiška & Žák: Za dobrý design", která se konala dne 23. února 2023.


poznámka

Program:
10.00 hodin - zahájení akce, otevření výstavy, expozice a intervence
16.00 hodin - zahájení doprovodného programu pro rodiny s dětmi, včetně malby na porcelán, výroby skleníků, lampiónů atd.
18.00 hodin - komentovaná prohlídka výstavy Made by Fire s kurátorkami Danicou Kovářovou a Evou Slunečkovou
20.00 hodin - ukončení akce a uzavření Uměleckoprůmyslového muzea.

Akce se konala pod záštitou prezidenta České republiky arm. gen. v. v. Ing. Petra Pavla, M.A., předsedy vlády prof. Petra Fialy, ministra kultury Mgr. Martina Baxy, ministra průmyslu a obchodu Ing. Jozefa Síkely, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a starosty MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla.


obrazy

události

2. 12. 1873
Slavnostní otevření Moravského průmyslového muzea


osoby

Petr Fiala
převzal záštitu nad projektem Jan Grolich
převzal záštitu nad projektem Vojtěch Mencl
převzal záštitu nad projektem Markéta Vaňková
převzala záštitu nad projektem


stavby

městská část


hub, PeDro


Aktualizováno: 08. 12. 2023