Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jánuš Kubíček

  Jánuš Kubíček


  • * 5.12.1921 Nové Hrady u Vysokého Mýta – † 21.5.1993 Babice nad Svitavou


  • malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1961 na žádost Národní galerie v Praze provedl tisky dvanácti dřevořezů Paula Gauguina z původních, téměř zničených štočků, které z Tahiti přivezl M. R. Štefánik


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Mojžíšova 11,
   Brno, Botanická 2


  • vzdělání

   gymnázium v Brně-Králově Poli (1941 maturita),
   1941–1943 Škola uměleckých řemesel v Brně

  • vyznamenání a pocty

   1. cena za malbu na výstavě Tvorba mladých v Lužánkách v Brně (1940),
   Krajská cena Antonína Procházky "za vynikající malířské dílo posledních let" (1970),
   prohlášen čestným členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno (26. 2. 1992)


  • dílo

   zobrazit Syn sochaře Josefa Kubíčka a synovec sochaře Leoše Kubíčka žil od roku 1924 s rodiči v Brně. V rodinném prostředí často navštěvovaném přáteli - umělci (básník Jiří Mahen, malíři Jan Trampota, AntonínLinka Procházkovi, Ferdiš Duša, historik umění František Kubišta a další) se formovala raná tvorba Jánuše Kubíčka. Najdeme v ní ohlasy francouzské malby 19. a počátku 20. století (P. Cézanne, P. Gauguin, V. van Gogh, později H. Matisse, P. Picasso, G. Braque), ale zejména vlivy Bohumila Kubišty, s jehož dílem se měl možnost osobně seznámit při přípravě monografie malíře historikem umění Františkem Kubištou.
   Od roku 1947 sdílel ateliér s Bohumírem Matalem v bývalém Zemském domě na Kounicově ulici v Brně. Jejich tvorba tohoto období vykazuje společné rysy, zejména v obrazech pohledů na městská zákoutí a v hledání moderního výrazu, kde oba malíři používají jako východisko ženskou figuru.
   V roce 1951 získal ateliér na Františkánské ulici v Brně, ve kterém pracoval až do své smrti. Kubíčkův ateliér se stal místem setkávání četných přátel a jedním z intelektuálních center Brna 50. až 80. let 20. století.
   V roce 1957 spoluzaložil tvůrčí skupinu Brno 57 - s malíři Bohumírem Matalem, Vladislavem Vaculkou a Vladimírem Vašíčkem, s architekty Ivanem Rullerem a Zdeňkem Říhákem, se sochaři Josefem Kubíčkem a Karlem Hylišem a s teoretiky umění Zdeňkem Kudělkou, Petrem Spielmannem a Jaromírem Zeminou (později se k nim připojil malíř Pavel Navrátil). V 60. letech 20. století stylizací námětů dosahoval abstrakce s barokními a imaginativními prvky v cyklech obrazů z antické mytologie (Ikarův pád, Labyrint, Sisyfos, Laokont aj.).
   Vrchol tvorby Jánuše Kubíčka spatřujeme v cyklu obrazů na téma Ateliery (Zima v ateliéru, 1971; Ateliér. Obraz na štafli, 1973–1974; Bílý ateliér, 1977 aj.), ve kterých souzní malířův senzualismus s racionální konstrukcí výstavby obrazů a jeho osobitý kolorismus. Vedle malířské tvorby se Kubíček zabýval také grafikou (lepty, suché jehly, litografie), starými malířskými technikami (temperou, enkaustikou) a je autorem řady sochařských realizací v brněnské architektuře.

   Literatura:
   - Adam Kubíček-Renata Bernardi, DJK - Dílo Jánuše Kubíčka (soupis díla), Brno 1991.
   - Petr Spielmann(ed.), Jánuš Kubíček. Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik - Obrazy, kresby, grafika, plastika (katalog výstavy), Bochum 1992.
   - IKr (Ivo Krsek), Kubíček, Jánuš, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění A- M, Academia, Praha 1995, s. 417.
   - Jánuš Kubíček, Dramatický meziprostor, Petrov, Brno 1995.
   - Adam Kubíček (ed.), Jánuš Kubíček, Atlantis, Brno 1998.
   - Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček. Kresba a grafika. Drawings and Graphics, Fotep, Brno 2004.
   - Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček. Akvarely a kvaše. Watercolours and Gouaches, Fotep, Brno 2007.


  • zaměstnání

   svobodné povolání

  • odborné a zájmové organizace

   Odborová organizace výtvarných umělců v Praze (1942),
   Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze (1943–1948),
   Spolek výtvarných umělců Aleš v Brně (1943–1945),
   Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské (1945–1948),
   Svaz československých výtvarných umělců (1950–1968),
   spoluzakladatel tvůrčí skupiny Brno 57 (1957),
   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (1993)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova ulice, skup. 4c, hrob č. 27–28 (bronzová kompozice Loučení, dílo sochaře Josefa Kubíčka z let 1929–1930, byla z náhrobku odcizena v roce 1997)


  • obrazy

   img8775.jpg img8734.jpg img8737.jpg img8739.jpg img8740.jpg img8738.jpg img8736.jpg img8735.jpg img8774.jpg img8773.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jánuš Kubíček"
   "Dílo Jánuše Kubíčka. Kompletní soupis životního díla brněnského malíře a grafika"
   "Dnešek Jánuše Kubíčka"
   "Zrcadlo vzpomínek (písemná podoba rozhlasového seriálu)"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Historie výtvarných škol v Brně"


  • osoby

   Ferdiš Duša
   společné výstavy Ivo Krsek
   osobní přítel Jiří Mahen
   blízký přítel Bohumír Matal
   spoluzakladatel skupiny Brno 57 Antonín Procházka
   blízcí přátelé
   další osoby (4)...
   Linka Procházková
   blízcí přátelé Ivan Ruller
   spoluzakladatel skupiny Brno 57 Věra Sládková
   přítelkyně Josef Vohrabal
   žák


  • rodiče

   Josef Kubíček


  • ulice

   Mojžíšova
   bydliště Botanická
   bydliště


  • objekty

   Dekorativní zeď u dětského hřiště
   sochařská realizace: Blažkova 8/01
   autor
   Dekorativní zeď
   sochařská realizace: Halasovo náměstí 4/01
   jeden z autorů díla


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   administrativní budova s obchody
   Orlí 27/542
   spoluautor výzdobí průčelí budovy


  • události

   20. 2. 2003
   Výstava „Jánuš Kubíček (1921-1993)“
   umělec, jehož díla výstava prezentovala


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 25. 11. 2017

Jánuš Kubíček ve svém ateliéru. MuMB sbírky.