Internetová encyklopedie dějin Brna

Jánuš Kubíček

  Jánuš Kubíček


  • * 5.12.1921 Nové Hrady u Vysokého Mýta – † 21.5.1993 Babice nad Svitavou


  • malíř a grafik, jeden z předních představitelů brněnské malby druhé poloviny 20. století, významná osobnost kulturního života v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1961 na žádost Národní galerie v Praze provedl tisky dvanácti dřevořezů Paula Gauguina z původních, téměř zničených štočků, které z Tahiti přivezl M. R. Štefánik


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Mojžíšova 11,
   Brno, Botanická 2


  • vzdělání

   gymnázium v Brně-Králově Poli (1941 maturita),
   1941–1943 Škola uměleckých řemesel v Brně

  • vyznamenání a pocty

   1. cena za malbu na výstavě Tvorba mladých v Lužánkách v Brně (1940),
   Krajská cena Antonína Procházky "za vynikající malířské dílo posledních let" (1970),
   prohlášen čestným členem Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Brno (26. 2. 1992)


  • dílo

   Syn sochaře Josefa Kubíčka a synovec sochaře Leoše Kubíčka žil od roku 1924 s rodiči v Brně. V rodinném prostředí často navštěvovaném přáteli - umělci (básník Jiří Mahen, malíři Jan Trampota, AntonínLinka Procházkovi, Ferdiš Duša, historik umění František Kubišta a další) se formovala raná tvorba Jánuše Kubíčka. Najdeme v ní ohlasy francouzské malby 19. a počátku 20. století (P. Cézanne, P. Gauguin, V. van Gogh, později H. Matisse, P. Picasso, G. Braque), ale zejména vlivy Bohumila Kubišty, s jehož dílem se měl možnost osobně seznámit při přípravě monografie malíře historikem umění Františkem Kubištou.
   Od roku 1947 sdílel ateliér s Bohumírem Matalem v bývalém Zemském domě na Kounicově ulici v Brně. Jejich tvorba tohoto období vykazuje společné rysy, zejména v obrazech pohledů na městská zákoutí a v hledání moderního výrazu, kde oba malíři používají jako východisko ženskou figuru.
   V roce 1951 získal ateliér na Františkánské ulici v Brně, ve kterém pracoval až do své smrti. Kubíčkův ateliér se stal místem setkávání četných přátel a jedním z intelektuálních center Brna 50. až 80. let 20. století.
   V roce 1957 spoluzaložil tvůrčí skupinu Brno 57 - s malíři Bohumírem Matalem, Vladislavem Vaculkou a Vladimírem Vašíčkem, s architekty Ivanem Rullerem a Zdeňkem Říhákem, se sochaři Josefem Kubíčkem a Karlem Hylišem a s teoretiky umění Zdeňkem Kudělkou, Petrem Spielmannem a Jaromírem Zeminou (později se k nim připojil malíř Pavel Navrátil). V 60. letech 20. století stylizací námětů dosahoval abstrakce s barokními a imaginativními prvky v cyklech obrazů z antické mytologie (Ikarův pád, Labyrint, Sisyfos, Laokont aj.).
   Vrchol tvorby Jánuše Kubíčka spatřujeme v cyklu obrazů na téma Ateliery (Zima v ateliéru, 1971; Ateliér. Obraz na štafli, 1973–1974; Bílý ateliér, 1977 aj.), ve kterých souzní malířův senzualismus s racionální konstrukcí výstavby obrazů a jeho osobitý kolorismus. Vedle malířské tvorby se Kubíček zabýval také grafikou (lepty, suché jehly, litografie), starými malířskými technikami (temperou, enkaustikou) a je autorem řady sochařských realizací v brněnské architektuře.

   Literatura:
   - Adam Kubíček-Renata Bernardi, DJK - Dílo Jánuše Kubíčka (soupis díla), Brno 1991.
   - Petr Spielmann(ed.), Jánuš Kubíček. Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik - Obrazy, kresby, grafika, plastika (katalog výstavy), Bochum 1992.
   - IKr (Ivo Krsek), Kubíček, Jánuš, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění A- M, Academia, Praha 1995, s. 417.
   - Jánuš Kubíček, Dramatický meziprostor, Petrov, Brno 1995.
   - Adam Kubíček (ed.), Jánuš Kubíček, Atlantis, Brno 1998.
   - Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček. Kresba a grafika. Drawings and Graphics, Fotep, Brno 2004.
   - Jiří Hlušička, Jánuš Kubíček. Akvarely a kvaše. Watercolours and Gouaches, Fotep, Brno 2007.


  • zaměstnání

   svobodné povolání

  • odborné a zájmové organizace

   Odborová organizace výtvarných umělců v Praze (1942),
   Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze (1943–1948),
   Spolek výtvarných umělců Aleš v Brně (1943–1945),
   Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské (1945–1948),
   Svaz československých výtvarných umělců (1950–1968),
   spoluzakladatel tvůrčí skupiny Brno 57 (1957),
   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (1993)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova ulice, skup. 4c, hrob č. 27–28 (bronzová kompozice Loučení, dílo sochaře Josefa Kubíčka z let 1929–1930, byla z náhrobku odcizena v roce 1997)


  • obrazy

   img8775.jpg img8734.jpg img8737.jpg img8739.jpg img8740.jpg img8738.jpg img8736.jpg img8735.jpg img8774.jpg img8773.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ferdiš Duša
   společné výstavy Ivo Krsek
   osobní přítel Jiří Mahen
   blízký přítel Bohumír Matal
   spoluzakladatel skupiny Brno 57 Antonín Procházka
   blízcí přátelé
   další osoby (4)...


  • rodiče

   Josef Kubíček


  • ulice

   Mojžíšova
   bydliště Botanická
   bydliště


  • objekty

   Dekorativní zeď u dětského hřiště
   sochařská realizace: Blažkova 8/01
   autor
   Dekorativní zeď
   sochařská realizace: Halasovo náměstí 4/01
   jeden z autorů díla


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   administrativní budova s obchody
   Orlí 27/542
   spoluautor výzdobí průčelí budovy


  • události

   20. 2. 2003
   Výstava „Jánuš Kubíček (1921-1993)“
   umělec, jehož díla výstava prezentovala


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 25. 11. 2017

Jánuš Kubíček ve svém ateliéru. MuMB sbírky.