Ustavující schůze spolku Dům útěchy

21. 6. 1928číslo orientační

7


katastr

Staré Brno


místo

nemocnice na Žlutém kopci


charakteristika

Iniciátory spolku, usilujícího o zřízení ústavu pro pacienty postižené onkologickými onemocněními, byli Jaroslav Bakeš, tehdejší primář chirurgického oddělení zemské nemocnice na Žlutém kopci, a jeho matka Lucie Bakešová, jimž se podařilo získat podporu morální i finanční od řady významných osobností, mj. od T. G. Masaryka.zajímavosti

spolková místnost byla nejprve v nemocnici na Žlutém kopci, od 4. 2. 1929 ve spolkové místnosti Masarykovy letecké ligy na Husově ulici, od 12. 4. 1930 v Zemském domě na Joštově třídě č. 8 (spolek měl i dámský odbor, jeho předsedkyní byla Věra Lesná)


poznámka

Mezi zakládající členy patřil mj. František Hamza, Karel Engliš, Tomáš Baťa, Alice Masaryková, Karel Tomeš, Konrád Vichr, Josef Novotný, Ignatz Storek.
Spolek splynul v roce 1946 s pobočkou Spolku pro potírání zhoubných nádorů v Brně, předsedou nového správního výboru byl na ustavující schůzi 22. 3. 1946 zvolen primář MUDr. Antonín Novotný.události

28. 6. 1946
Ustavující schůze celostátní Ligy proti rakovině 13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně


osoby

Jaroslav Bakeš
iniciátor zřízení Domu útěchy a jeho první starosta Lucie Bakešová
iniciátorka zřízení Domu útěchy; čestná předsedkyně Karel Engliš
jeden ze zakládajících členů spolku Domu útěchy František Hamza
zasloužil se o vznik spolku Dům útěchy Alice Masaryková
jeden ze zakládajících členů spolku Domu útěchy
další osoby (5)...


stavby

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543


Kal


Aktualizováno: 16. 01. 2020