Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka

20. 1. 1948


ulice

číslo orientační

70


místo

charakteristika

Na návrh historiků Josefa Macůrka, Jindřicha Šebánka, Rudolfa Holinky a Rudolfa Urbánka se profesorský sbor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity rozhodl udělit čestný doktorát ministru zahraničí Janu Masarykovi za jeho celoživotní dílo, za práci pro národ a lidstvo.
Slavnostní promoce Jana Masaryka čestným doktorem filozofie, konaná v auditoriu maximu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity za obrovské pozornosti univerzitní a široké veřejnosti, byla posledním velkým vystoupením Jana Masaryka před jeho tragickou smrtí 10. 3. 1948.
Následujícího dne navštívil Jan Masaryk Kounicovy studentské koleje v Žabovřeskách.


účastníci

Jan Masaryk, ministr zahraničí,
prof. RTDr. Ladislav Seifert, DrSc., rektor MU,
prof. PhDr. Ferdinand Stiebitz, DrSc., děkan FF MU,
prof. PhDr. Antonín Beer,
prof. PhDr. Jindřich Šebánek, DrSc., promotor,
JUDr. Stanislav Zháněl, rektorátní rada
JUDr. Václav Vacek, primátor hlavního města Prahy,
František Píška, předseda ZNV města Brna,
Dr. Karel Skoupý, brněnský biskup,
Zdeněk Novák, armádní generál,
JUDr. Josef Babák, policejní ředitel v Brně


zajímavosti

u příležitosti čestného doktorátu Jana Masaryka byla péčí Numismatického kroužku v Brně vyražena pamětní medaile


poznámka

Jan Masaryk se zdržel v Brně tři dny (19.–22. ledna). Během této návštěvy stihl absolvovat kromě čestného doktorátu dvě večeře s představiteli Masarykovy univerzity, recepci na děkanství FF a 21. ledna ples, pořádaný Spolkem posluchačů FF.
osoby

Josef Babák
policejní ředitel v Brně Antonín Beer
vysokoškolský profesor Rudolf Holinka
historik Josef Macůrek
historik Jan Masaryk
ministr zahraničí
další osoby (6)...


stavby

Kaunicovy studentské koleje
Králova 45/643
J. Masaryk den po promoci navštívil Kounicovy koleje
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158
místo konání slavnostní promoce


městská část

související odkazy

Kal, MJ


Aktualizováno: 29. 03. 2019